DOBRO DOŠLI U "OXFORD CENTAR"

“Oxford Centar“, međunarodni centar za učenje stranih jezika, osnovan 1987. godine, prva je privatna i najuspješnija škola za engleski i italijanski jezik u Crnoj Gori.

Kada kažemo najuspješniji, mislimo najbolji!

“Oxford Centar“ je obrazovna ustanova koja primjenjuje i njeguje stroge evropske standarde i zato su nas međunarodne institucije nagradile prijemom u najznačajnije EU asocijacije. Naša škola je cijenjeni član porodice prestižnih obrazovnih institucija, među kojima se nalaze elitne škole iz EU, ali i ostatka svijeta. Dakle, diplome sa pečatom “Oxford Centra” vrijede isto kao i sertifikati ovjereni u Londonu, Berlinu, Parizu ili u nekoj drugoj metropoli.

Prvi smo balkanski član Evropske škole visokog kvaliteta EAQUALS. Naše ime se nalazi na listi 100 najboljih škola ove vrste na starom kontinentu. Takođe, prvi smo nosilac internacionalnog sertifikata za obrazovne institucije ISO 9001, kao i licence za obrazovne institucije Ministarstva za prosvjetu i nauku.

Kategorije stanovništva koje se edukuju u našoj školi

Različite kategorije stanovništva zainteresovane su za edukaciju u našoj školi. Najmlađi polaznici, srednjoškolci, stariji polaznici, kao i brojni crnogorski privrednici u “Oxford centru” stiču znanje i obučavaju se za partnerstvo sa kolegama iz EU. Nastava  se odvija kroz savremene komunikativne metode, usavršavanjem sve četiri jezičke vještine. Obrazovni nivoi su usklađeni sa „Common European Framework“ – zajedničkim jezičkim okvirom, u čemu smo prvi, još od 2002. godine.

Poslovne jedinice

U Podgorici i poslovnim jedinicama u Baru, Budvi, Cetinju, Nikšiću i Bijelom Polju, ovjerili smo i uručili preko 60 000 diploma. Riječ je o izuzetnim brojkama, koje, na najbolji način govore o renomeu i stečenom povjerenju. Danas, ime naše škole krasi biografije uspješnih poslovnih ljudi, naučnika, magistara i doktora nauka sa poslovnim angažmanima u Crnoj Gori i inostranstvu.

Možemo pomoći i vama da ostvarite svoje snove i izbrišete granice.
“Oxford centar” je vaša sigurna viza za Evropu i svijet.

30 GODINA

KVALITETA-USPJEHA-TRADICIJE
Prije tačno trideset godina Oxford Centar je otvorio svoja vrata mladim ljudima iz Crne Gore, koji su željeli da steknu znanje iz engleskog jezika i dobiju međunarodno priznatu diplomu.
Od samog početka su uvidjeli da se metoda nastave bitno razlikuje od uobičajene prakse u drugim školama.
Tokom svih ovih 30 godina Oxford Centar je uvodio inovacije koje su aktuelne u svijetu i tako uvijek bio korak ispred svih. Pored iskusnih predavača, koji imaju međunarodne licence, trudili smo se da, korišćenjem najboljih udžbenika iz bogate edicije Oxford University Press-a i opremanjem učionica savremenim sredstvima nastave (CD; DVD, interaktivne table...) omogućimo našim polaznicima da sa lakoćom savladavaju planirano gradivo.
Najbolji dokaz tog uspjeha predstavlja više od 80.000 diploma izdatih tokom tri decenije rada.
Jedna od najvećih satisfakcija za naš zajednički trud predstavljaju uspješni poslovni ljudi, koji nam se javljaju iz svih krajeva svijeta, koji su prve riječi engleskog jezika naučili kao predškolci, ili osnovci u Oxford Centru.

Specijalna ponuda!

Oxford Centar u okviru svog poslovanja pruža mogučnost korišćenja specijalnih pogodnosti firmama koje su se odlučile da edukaciju svojih kadrova…
PROČITAJTE VIŠE

Nastavni kadar

Nastavni kadar u „Oxford Centru“ predstavljaju iskusni domaći i strani predavači. Trenutno je u svim našim poslovnim jedinicama zaposleno oko 60…
PROČITAJTE VIŠE
Provera znanja - English Language
Provera znanja - Italian Language