Oxford Centar u okviru svog poslovanja pruža mogučnost korišćenja specijalnih pogodnosti firmama koje su se odlučile da edukaciju svojih kadrova povjere našoj školi. U cilju što uspješnije saradnje, pored vrhunskog kvaliteta usluge, nudimo veoma povoljne cijene za organizovane grupe, a takođe se trudimo da izađemo u susret nestandardnim zahtjevima pojedinih firmi (posebni termini nastave, intenzitet organizovanja nastave, lokacije, poseban program nastave prilagođen potrebama djelatnosti određene firme i slično).

Oxford Centar prati trenutne potrebe tržišta i kao partner se priključio projektu Premium i Premium plus kartica u organizaciji Crnogorskog Telekoma I Hipotekarne banke.

Na taj način vlasnici Premium i Premium plus kartica u Oxford Centru Podgorica i poslovnim jedinicama u Baru, Bijelom Polju, Nikšiću, Cetinju i Budvi imaju mogućnost da vrše plaćanje naših usluga putem ovih kartica.
Zaposleni u T-com-u preko sindikalne organizacije mogu ostvariti popust od 10%.

Oxford Centar je sklopio saradnju sa Udruženim sindikatom državnih institucija i na taj način članovi Sindikata, koji prilikom upisa prezentuju člansku kartu i uplate cjelokupni iznos kursa dobijaju 10% popusta na osnovnu cijenu. Na ovaj način Oxford Centar želi da podstakne privredne subjekte i državne institucije, odnosno zaposlene u njima da im kursevi stranih jezika budu još više dostupni. Smatramo da je ovo naš doprinos cjelokupnom procesu evropskih integracija.