LCCI International Qualifications

Oxford Centar svojim polaznicima nudi mogućnost da polažu i dobiju certifikat koji izdaje Londonska privredna komora LCCI International Qualifications (Međunarodne kvalifikacije Londonske privredne komore).

To je najbrži i najlakši način da naši polaznici verifikuju svoje poznavanja engleskog jezika, smanjujući značajno troškove i proceduru u procesu certifikacije znanja.

Ispitni odbor Londonske privredne komore osnovan je 1887.godine i funkcioniše u 125 zemalja svijeta. Trenutno ima preko 8000 centara širom sveta u kojima se polažu ispiti za dobijanje međunarodno priznatih diploma. Ove diplome priznate su širom sveta od strane poslodavaca, velikih kompanija, univerziteta i drugih institucija visokog i višeg obrazovanja, državnih institucija i vlada država. Svake godine održi se oko 500000 ispita.

OXFORD CENTAR PODGORICA – centre code MONT 1001

organizujemo i intenzivne – specijalističke kurseve:
• Engleski za turizam (English for Tourism – EFT)
• Poslovni engleski (English for Business – EFB)
• Engleski za potrebe trgovinskog poslovanja (English for Commerce – EFC)
Kursevi engleskog jezika odvijaju se na nekoliko nivoa i prema posebnim potrebama polaznika. LCCI i EDI nastoje da svojom ponudom zadovolje savremene potrebe različitih industrija za znanjem engleskog jezika. Kandidati vrlo specificnih profila i potreba (na primer, pisano znanje engleskog jezika za potrebe turističke struke) mogu steći odgovarajuće kvalifikacije koje su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike Saveta Evrope (Common European Framework – CEF).
U zavisnosti od broja nedeljnih časova, kursevi traju od tri do četiri meseca.
Profesionalne kvalifikacije
• Menadžment,
• Finansije,
• Marketing i PR,
• Briga o korisnicima i
• Informacione tehnologije.
LCCI EDI kursevi su pogodni za one koji već poseduju određena stručna znanja, a žele da se dodatno usavrše u oblasti koja je njihov osnovni profil kako bi zadovoljili zahteve međunarodnog poslovanja. Na primer, pravnik koji radi u međunarodnoj kompaniji želi da stekne bolju sliku pravnog sistema u evropskim zemljama.
Takođe, LCCI EDI kursevi su korisni za polaznike koji žele da steknu znanja iz oblasti koje nisu njihova osnovna delatnost. Na primer, menadžer male kompanije koji nije ekonomista po zanimanju, a želi da stekne osnove iz oblasti marketinga.
Dodatna pogodnost ovih kurseva je da su na engleskom jeziku. Naime, tokom sticanja stručnih znanja, polaznik usavršava i svoje poznavanje engleskog jezika. Zbog toga je potrebna i provera znanja enlgeskog jezika prije početka upisivanja profesionalnog kursa.
U slučaju da vam je potrebno stručno usavršavanje iz oblasti koja ovde nije navedena, molimo vas da pogledate izbor međunarodno priznatih LCCI EDI kvalifikacija i obratite nam se sa molbom za organizovanje datog kursa.
Još jedna kvalifikacija u okviru engleskog jezika jeste Procjena poznavanja veština engleskog jezika (English Language Skills Asssessment – ELSA). Ovo je skup dijagonostičkih testova koji precizno mjeri znanje jezika polaznika. Namijenjeni su polaznicima kojima je zbog posla ili studiranja u stranim institucijama potreban medjunarodno priznati sertifikat o znanju engleskog jezika.

ENGLESKI ZA TURIZAM

Engleski za turizam namenjen je kandidatima koji žele da uspešno komuniciraju sa korisnicima njihovih usluga, bilo pismeno ili usmeno.
Postoje dva nivoa ove kvalifikacije:
• Engleski za turizam, nivo 1 i
• Engleski za turizam, nivo 2.
Nivo 1 je namenjen polaznicima koji su u turističkoj industriji zaduženi za rad sa klijentima, dok je nivo 2 zamišljen za kandidate koji rade na rukovodećim pozicijama u turizmu.
Na oba nivoa polažu se dva testa:
• Pismeni test engleskog za turizam (Written English for Tourism – WEFT) nivo 1 i nivo 2
• Govorni test engleskog za turizam (Spoken English for Tourism – SEFT) nivo 1 i nivo 2.

POSLOVNI ENGLESKI

Poslovni engleski je kvalifikacija koja se može ostvariti na 5 nivoa:
• Poslovni engleski, osnovni nivo (English for Business, Foundation Level)
• Poslovni engleski, nivo 1 (English for Business, Level 1)
• Poslovni engleski, nivo 2 (English for Business, Level 2)
• Poslovni engleski, nivo 3 (English for Business, Level 3)
• Poslovni engleski, nivo 4 (English for Business, Level 4)
Svaka kvalifikacija usavršava sve četiri jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje i govor) i osposobljava kandidata da funkcionalno koristi jezik u različitim poslovnim okruženjima, od osnovnih do naprednih.
Ove kvalifikacije su, pre svega, namijenjene kandidatima koji rade u međunarodnim kompanijama, ili imaju poslovnu saradnju sa međunarodnim partnerima i žele da njihova komunikacija na engleskom bude precizna i efektna.
Ovi kursevi su takođe organizovani po nivoima od početnog do naprednog, a pohađaju ih osobe koje žele naučiti poslovnu komunikaciju (telefonski razgovori, sastanci, pregovaranje, prezentacije, pisanje izvještaja, poslovnih dokumenata, itd…).
Oni su prije svega namenjeni poslovnim ili budućim poslovnim ljudima iz raznih oblasti koji kontaktiraju ili će kontaktirati sa poslovnim partnerima. Cilj ovih kurseva je da se polaznici osposobe da na stranom jeziku aktivno vode usmenu i pismenu poslovnu komunikaciju u raznim situacijama.

MARKETING I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Kursevi iz oblasti marketinga i odnosa sa javnošću omogućavaju kandidatima da razviju razumijevanje različitih vrsta marketinških aktivnosti, uključujući reklamiranje, odnose sa javnošću, prodaju i promociju, kao i istraživanje tržišta. LCCI EDI kursevi osposobljavaju kandidate da razviju razumijevanje koncepta odnosa sa javnošću, njihovu multifunkcionalnost i osnovne principe koji se primenjuju, kao i prirodu, ulogu i organizaciju u ključnim oblastima, kao što su odnosi sa medijima i medijske aktivnosti. Polaznici se na LCCI EDI kursevima upoznaju sa trenutnim trendovima i promjenama u svetu marketinga, a naročito onim izazvanim primenom savremenih tehnologija. Svoja znanja i veštine polaznici procjenjuju na praktičnim primerima.
U zavisnosti od nivoa kursa, oblasti učenja su prilagođene početnicima, odnosno kandidatima koji namjeravaju da se zaposle u ovoj privrednoj grani, kao i već iskusnim marketing menadžerima, menadžerima za odnose sa javnošću i vođama timova.
U ponudi su kursevi iz sledećih oblasti:
Marketing,
Internet marketing,
Reklamiranje (Advertising) i
Odnosi sa javnošću (Public Relations)

Međunarodna škola stranih jezika OXFORD CENTAR Podgorica, po prvi put u Crnoj Gori, ima u ponudi intenzivne kurseve engleskog jezika, specijalizovane za:

1. Poslovni engleski jezik
2. Turizam
3. Marketing

Kursevi se organizuju tri puta sedmično u blok časovima (u trajanju od 90 minuta).

Upis polaznika je u toku.

Nakon završenog intenzivnog kursa, polaznici polažu završni ispit i dobijaju prestižnu diplomu Londonske Privredne komore iz Velike Britanije. Diploma je priznata u svim zemljama svijeta i služi kao međunarodna potvrda o visokom znanju engleskog jezika iz navedenih oblasti privrede. Ova diploma omogućava niz prednosti prilikom zapošljavanja, bilo da se radi o Crnoj Gori, ili o nekoj drugoj zemlji svijeta.

LCCI_PDF LCCI_POSLEDNJA UKBA_ENGLISH EDI_LCCI JETSET_FLYER LCCI_PDF_2