Upis polaznika

Upis polaznika je svakog radnog dana od 9 do 12 i od 16 do 19 časova. Prilikom upisa naši novi polaznici polažu kraći inicijalni test (oko 15 minuta), koji se sastoji od pismenog dijela (gramatika i razumijevanje), kao i usmenog dijela, kojim se procjenjuje sposobnost komunikacije i fond riječi svakog polaznika. Na osnovu testa se polaznici raspoređuju na određeni nivo i imaju mogućnost izbora dana i termina koji im najviše odgovara. Inicijalni test je besplatan.

Oxford Centar nudi sledeće termine, ponedjeljak / srijeda ili utorak / četvrtak jutarnji termini (za osnovce) su:

  • 8.25 – 9.10
  • 9.10 – 9.55
  • 10.00 – 10.45
  • 10.45 – 11.30

Popodnevni / večernji termini su:

  • 15.15 – 16.00
  • 16.00 – 16.45
  • 16.50 -18.20
  • 18.25 – 19.55
  • 20.00 – 21.30

(termini su pomjereni kako bi polaznici iz srednjih skola mogli da usklade termine kurseva sa školskim rasporedom)