ISO 9001

ISO 9001 predstavlja porodicu standarda koji se odnose na sisteme upravljanja kvalitetom. Dizajniran je da pomogne organizacijama u obezbjeđenju zadovoljavanja potreba kupaca i ostalih zainteresovanih strana, ispunjavajući zakonske i regulatorne zahtjeve koji se odnose na proizvod, ili uslugu. Standardi su objavljeni od strane ISO, Međunarodne organizacije za standardizaciju i dostupni su preko nacionalnih tijela za standardizaciju. ISO 9001 se bavi osnovama sistema upravljanja kvalitetom, uključujući osam principa upravljanja, na kojima se zasniva porodica standarda. ISO 9001 se bavi zahtjevima koje organizacije moraju da ispune da bi se zadovoljili traženi standardi.

Treća strana certifikovanih tijela obezbjeđuje nezavisnu potvrdu da organizacija ispunjava zahtjeve ISO 9001. Preko milion organizacija širom svijeta su nezavisno certifikovane, čineći ISO 9001, jednim od najčešće korišćenih upravljačkih alatki u svijetu danas.
„Oxford Centar“ je uveo standard ISO 9001 da bi što bolje konsolidovao i usavršio sistem upravljanja kvalitetom (QMS – Quality Management System). Neprekidnim, sistematskim, stručnim i osmišljenim radom u svim područjima naše djelatnosti ostvarujemo ciljeve kvaliteta. Svoju djelatnost baziramo na sposobnim, stručnim i kreativnim kadrovima, koji svojim djelovanjem afirmišu Centar. Neprekidno težimo ka stalnom poboljšanju dostignutog nivoa kvaliteta, kao procesu koji se nikada ne završava. Djelatnost „Oxford Centra“ je prepoznatljiva preko visokog nivoa kvaliteta naših usluga koji nam otvara put ka liderstvu u ovoj oblasti.

Zaposleni u Centru su opredijeljeni za neprekidan razvoj i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom time što se:

  • uvijek teži ispunjenju zahtjeva korisnika i njihovom zadovoljenju,
  • utvđuje, objavljuje i stalno inovira politika kvaliteta i ciljevi koji se odnose na kvalitet,
  • razrađuje sistem edukacije usmjeren ka ciljnoj grupi, respektujućI mogućnosti nastavnog osoblja
  • kreiraju programi koji daju osnovu za dalje samostalno učenje
  • obezbeđuju resursi vrhunskog kvaliteta-nastavnici, edukaciona oprema, radni uslovi itd.
  • stalno inoviraju nastavni sadržaji
  • sprovodi preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom,
  • obezbjeđuju resursi potrebni za nesmetano odvijanje radnog procesa,
  • primjenjuju zakonski propisi.

Zajedničkim naporima svih zaposlenih i potpunim opredjeljenjem za kvalitet u svim našim poslovnim oblastima ostvarićemo visok nivo kojem težimo, a zauzvrat korisnici naših usluga biće zadovoljni. U tom smislu zaposleni prihvataju svakog korisnika sa najvišim stepenom respekta i sa željom da svojom uslugom ispune sva njegova očekivanja.