CEFR Levels – Nivoi znanja

CEFR (Common European Framework of Reference), Zajednički evropski okvir preporuke, predstavlja zajedničku osnovu za razvijanje programa učenja jezika, ispita i udžbenika širom Evrope. On na jednostavan način opisuje šta oni koji uče jezik moraju da nauče da urade da bi jezik koristili u komunikaciji i koja znanja i veštine moraju da posjeduju da bi bili u stanju da se njime efikasno služe. Okvir definiše i nivoe znanja koji učenicima omogućavaju da izmjere svoj napredak, kako pri svakom koraku učenja, tako i tokom celog života.

Napredak učenika se meri i beleži u Evropskom jezičkom portfoliju. Jezički portfolio je uveden da bi se stimulisalo i podržavalo učenje stranih jezika. Smišljen je tako da vam omogući da razmišljate o učenju jezika kao i da napredujete u njemu, bez obzira na to da li pohađate kurs ili učite jezike samostalno. Isto tako može poslužiti i kao mapa da drugima pokažete vaše poznavanje stranih jezika i kultura. Zasnovan je na nivoima opisanim u Zajedničkom evropskom okviru preporuka koji je razvio Savet Evrope.

Ovaj portfolijo je vaše vlasništvo. To je pomoćno sredstvo koje će pratiti vaše učenje stranih jezika u odraslom dobu i pogodan je za dokumentovanje vašeg učenja bilo u okviru kurseva ili samostalno. Sastoji se od tri dela: Jezičkog pasoša, Jezičke biografije i Dosijea.

1. Jezički pasoš pruža opšti pregled vašeg iskustva i sposobnosti u različitim stranim jezicima koji se ažurira po potrebi. Ovde se bilježe zvanične diplome i samoprocjena.

2. Jezička biografija je pregled vašeg ličnog jezičkog istorijata koji vam pomaže da procjenite svoje ciljeve učenja jezika i razmislite o svom učenju jezika kao i svojim iskustvima.

3. Dosije je skup radova i diploma koje sami odaberete radi dokumentovanja i prikazivanja svojih jezičkih sposobnosti, iskustava i dostignuća.

CEFR vam omogućava da i sami procenite svoje znanje. Ocene procene kreću se od A1 do C2 (s tim da je A najniža ocjena) i one opisuju vaše poznavanje jezika u pet kategorija – slušanje, čitanje, usmeno sporazumevanje, usmeno izražavanje i pisanje. Osim samoprocene, nudi vam se mogućnost i da sami sebi postavite nove ciljeve, što će vas dodatno motivisati za daljnje učenje.

CEFR – Common European Framework of Reference ili Zajednički evropski okvir za jezike je detaljni opis jezičkih nivoa koji se primenjuje u celoj Evropi, kako u privatnim školama tako i u formalnom obrazovanju. Na njemu je radio EAQUALS sa Savetom Evrope.

 

Sta je CEFR?   https://bg.linkedin.com/topic/cefr

KURSEVI PO EVRO STANDARDIMJA OXFORD CENTAR CEFR

Levels CEF

EAQUALS CEFR reference sheet 1 Grid

Courses levels examination chart – grades

CEFR OXFORD cefr-guidelines