Cjenovnik

 • Četvoromjesečni kursevi engleskog/italijanskog jezika,
 • Nastava počinje u septembru i februaru svake godine,
 • Testiranje za određivanje stepena je besplatno,
 • Za osnovce nastava se izvodi dva puta sedmično po 45min, u prosjeku 32 časa za četiri mjeseca.
 • Na stepenima nastava se izvodi dva puta sedmično po 1,5 sat (2x45min čas), u prosjeku 64 časa za četiri mjeseca.
 • Grupe variraju od 8 do 16 člana, a u prosjeku ima 13 članova.
 • Parni dani su ponedjeljak i srijeda, ili utorak i četvrtak,
 • Cijena četvoromjesečnog kursa za osnovce je120€ (osim za osnovce koji pohađaju stepene), a plaćanje se vrši u dvije rate, prva 60 € na početku i druga rata 60 € nakon dva mjeseca.
 • Cijena za četvoromjesečni kurs engleskog ili italijanskog jezika je 240 € – 8 i 9-ti stepen (Advanced stepen) su po 280 Eura, a plaćanje se vrši u dvije rate, prva na početku kursa 120 € (140 Eura za Advanced) i druga sredinom kursa120 € (140 Eura za Advanced).
 • Za Poslovni engleski cijena za četvoromjesečni kurs engleskog jezika je 300 €, a plaćanje se vrši iz dvije rate, prva na početku kursa 150€ i druga sredinom kursa 150€. Polaganje se plaća naknadno i cijenu možete naći na sajtu lccibalkans.net
 • Na kraju svakog stepena se polaže Završni ispit i dobija se Certifikat, polaznici koji ne polože imaju još jedno besplatno polaganje.
 • Za više informacija obratite se Upravi Oxford Centra ILC, ili pozovite na tel:020/234 425  ili mob 069 507 890.

Sa komplimentima
OXFORD CENTAR
Metodologija Centra

Naš cilj je jednostavan, to jest zadovoljiti potrebe korisnika naših usluga i u potpunosti uspjeti. U našem Centru pridaje se posebna pažnja i teži se komunikativnom pristupu i uporedo rade se sve četri jezičke vještine, pisanje, čitanje, slušanje i razgovor.

Imajući u vidu potrebe i navike stečene kroz edukacioni sistem ponekad se koriste i tradicionalne metode, da bi zadovoljile potrebe korisnika usluga. Upravo naš stručni kadar je pronašao razmjer između komunikativnog i tradicionalnog pristupa i time se zadovoljavaju potrebe korisnika usluga, a istovremeno postižu izvanredni rezultati.

Posebna pažnja se posvećuje pripremi nastavnog kadra, i kroz obuku upoznaju se sa najsavremenijim metodama predavanja, što se redovno odvija. Kroz ovu vrstu obuke predavači dopunjuju teoriju sa višegodišnjom praksom.

Poštovanje pravila i oglasa u centru su obavezna.

Takođe je obavezno korektno ponašanje prema predavačima, upravi i menadžmentu.

Za više informacija o Centru obratite se Upravi Centra.