FAQ

Q: Gdje se tačno nalazi „Oxford Centar“ u Podgorici?

A: „Oxford Centar“ se nalazi na Rimskom trgu, u okviru P.C. „Kruševac“ u novom dijelu Podgorice (preko Morače).

Q: Da li, osim Podgorice, „Oxford Centar“ ima škole i u drugim gradovima Crne Gore?

A: Da, naše škole se nalaze u Baru, Bijelom Polju, Budvi, Cetinju i Nikšiću. Sve škole su opremljene po istim standardima i nude jednako kvalitetnu uslugu.

Q: Za koje sve jezike „Oxford Centar“ organizuje kurseve?

A: Trenutno su u ponudi svi nivoi engleskog i italijanskog jezika.

Q: Ko su predavači koji rade u „Oxford Centru“? Da li imate i strane predavače?

A: „Oxford Centar“ u svim svojim poslovnim jedinicama ima iskusni nastavni kadar, koji je zadovoljio veoma rigorozne kriterijume EAQUALS standarda. Pored domaćih predavača, u našim školama rade i strani predavači, kojima je engleski, maternji jezik.

Q: Na kojim stepenima predaju inostrani profesori?

A: Praksa je pokazala da su strani predavači najviše efikasni na višim nivoima, kada je savladana gramatika i kada se najveći akcenat daje na dovođenje konverzacinih sposobnosti do perfekcije.

Q: Koja je donja starosna granica za Vaše polaznike?

A:„Oxford Centar“ je od ove godine počeo sa organizacijom tečajeva i za djecu predškolskog uzrasta, a već 25 godina radi sa đacima od 6 godina pa naviše (osnovci, srednjoškolci, studenti i odrasli).

Q: Da li stariji ljudi mogu da pohađaju nastavu u Vašem Centru?

A: Naravno. Naša deviza je da nikada nije kasno početi sa usavršavanjem jezičkih vještina. Ljudi srednje dobi, kao i starije osobe, sve se češće prijavljuju na našim kursevima, a rezultati finalnog ispita su više nego dobri.

Q: Sa kojim uzrastima najčešće radite?

A: Logično je da su najbrojnije grupe sa osnovcima, srednjoškolcima i studentima. Za njima ne zaostaju ni grupe u kojima su odrasli polaznici.

Q: Da li organizujete kurseve za poslovne ljude? Sarađujete li sa privrednim subjektima?

A: Iz liste referenci možete vidjeti da je dosta renomiranih firmi, institucija, ministarstava i stranih predstavništava povjerilo „Oxford Centru“ ulogu ekskluzivnog organizatora nastave za svoje kadrove. Kontinuirana saradnja iz godine u godinu je najbolji dokaz da su zadovoljni našom uslugom.

Q: U čemu se „Oxford Centar“ razlikuje od ostalih škola u Crnoj Gori? Šta znači činjenica da ste Vi međunarodna škola? Jesu li Vaše diplome priznate u svijetu?

A: “Oxford Centar“ je vrlo brzo nakon osnivanja postao punopravni član nekoliko međunarodnih institucija. Tim učlanjenjem je svjesno prihvatio stroge međunarodne standarde, koji se odnose na stručnost nastavnog kadra, uslove i sigurnost poslovanja, poštovanje poslovnih kodeksa, korišćenje stručne literature i najsavremenijih sredstava za rad. Ova pozicija, koja „Oxford Centar“ odvaja od ostalih škola, nije zagarantovana za sva vremena, tako da mi nastojimo da svake godine idemo u korak sa svjetskim trendovima i ispunjavamo sve rigoroznije zahtjeve matične kuće. Naravno, sve navedeno predstavlja preduslov da naši polaznici dobiju vrhunski kvalitet usluge i prijatno se osjećaju u našim prostorijama. Najvažnija stvar od svega je što su naše diplome priznate u cijelom svijetu, što daje prednost našim polaznicima u odnosu na druge.

Q: Da li se prilikom upisa provjerava znanje stranog jezika? Ukoliko se provjerava, koja je cijena testa?

A: Za sve polaznike koji imaju prethodno znanje, organizujemo testiranje prilikom upisa, kako bi se odredio tačan nivo znanja. Tako se polaznici sa istim nivoom znanja svrstavaju u istu grupu. Za obavljanje testa je potrebno nekih 15-tak minuta i radi se na principu zaokruživanja ponuđenih odgovora. Test je besplatan i služi isključivo za određivanje nivoa znanja.

Q: Koliko traje kurs za odrasle i kada se polaže završni ispit?

A: Kurs za odrasle traje jedan semestar (4 mjeseca), što obuhvata jedan stepen. Nakon završenog kursa se polaže finalni ispit i dobija diploma za određeni stepen.

Q: U slučaju spriječenosti da se izađe na ispit, da li se gubi pravo na polaganje? Kakva je procedura u slučaju negativnog rezultata na finalnom ispitu?

A: „Oxford Centar“ nudi mogućnost svim svojim polaznicima, koji nijesu uspješno prošli završni ispit, ili su bili spriječeni da prisustvuju ispitu u redovnom terminu, da izađu na ponovni ispit koji se organizuje početkom sledećeg semestra.

Q: Koja je procedura, ukoliko smatram da mi nije adekvatno određen nivo znanja prilikom inicijalnog testiranja?

A: Rezultati inicijalnog testa se upisuju u Vašu prijavu i oni su uglavnom veoma precizni. Ukoliko polaznik na prva dva časa zaključi da bi trebalo da se prebaci na jedan stepen više, ili niže od određenog, to može uraditi na svoju odgovornost, ukoliko ima slobodnih mjesta u novoj grupi.

Q: Kada počinje upis u Vašem Centru? Kada počinje nastava u pojedinom semestru?

A: Upis za jesenji semestar počinje krajem avgusta i traje do sredine septembra, a upis u proljećnji semestar počinje krajem januara i traje do sredine februara. Nastava u jesenjem semestru počinje početkom septembra i traje do kraja decembra, a u proljećnjem semestru nastava počinje početkom februara i traje do kraja maja.

Q: Kolika je cijena tečajeva za osnovce? Plaća li se kompletan iznos odmah?

A: Cijena tečajeva za osnovce iznosi 100€ po semestru i plaća se u dvije rate. Prva rata se plaća na početku semestra, a druga sredinom semestra. Uplata se vrši na osnovu ispostavljene fakture, preko banke, ili pošte.

Q: Kolika je cijena kurseva za odrasle? Da li postoji mogućnost plaćanja na rate?

A: Cijena kurseva za odrasle iznosi 200€ po semestru i plaća se u dvije rate. Izuzetak su kursevi za najviše nivoe znanja (8 i 9. Stepen) gdje je cijena 240€, sa mogućnošću plaćanja u dvije rate. Uplata se vrši na osnovu ispostavljene fakture, preko banke, ili pošte.

Q: Može li se izvršiti virmansko plaćanje, preko firme?

A: Da, firme izmiruju svoju obavezu putem virmanskog plaćanja, ali u tom slučaju se uplaćuje kompletan iznos sa fakture, koji se odnosi na taj semestar.

Q: Da li organizujete nastavu za polaznike koji nikada nijesu koristili neki strani jezik?

A: Da, u našoj ponudi imamo kurseve za apsolutne početnike, gdje se uče prve riječi stranog jezika i polaznici se polako se uvode u osnove gramatike.

Q: Koliko stepena mogu završiti u toku jedne kalendarske godine?

A: Ukoliko se ide redovnim putem, u toku kalendarske godine se mogu završiti dva stepena za odrasle.

Q: Da li su prostorije u kojima se organizuje nastava klimatizovane?

A: Sve prostorije su opremljene klima uređajima koji rade na principu izmjenjivog vazduha, tako da se naši polaznici osjećaju prijatno u njima, bez obzira na godišnje doba.

Q: Da li je moje dijete sigurno tokom boravka u Vašoj školi?

A: Naša škola je certifikovana, od strane različitih institucija, za siguran rad sa polaznicima. Ispoštovani su svi bezbjedonosni standardi (elektro instalacije, evakuacioni plan, prva pomoć i sl.), a naše osoblje je edukovano za rad u vanrednim okolnostima. Takođe postoje javno izloženi kodeksi ponašanja u samoj školi, koji se odnose na sve pretpostavljene situacije i nesporazume. Time škola garantuje da će svaki polaznik dobiti očekivanu kvalitetnu uslugu i da će se u prostorijama naše škole osjećati prijatno i bezbjedno.