Kursevi

Kursevi engleskog jezika za djecu predškolskog i školskog uzrasta

Oxford Centar organizuje kurseve za mlađe polaznike predškolskog i školskog uzrasta, koji su prilagođeni njihovom uzrastu i nivou znanja. Postepenim upoznavanjem sa osnovnim jezičkim vještinama i obogaćivanjem  rječnika, djeca se polako pripremaju za pohađanje nastave po stepenima, koja je namijenjena odraslima. Nastava za najmlađe se organizuje dva puta sedmično po 45 minuta.

Kursevi (stepeni) za odrasle

Kursevi za odrasle su usklađeni sa Zajedničkim jezičkim okvirom Savjeta Evrope (od početnog A0 do najvišeg  C2). Ovi kursevi su namijenjeni djeci završnih razreda osnovne škole, srednjoškolcima, studentima i odraslima. Oxford Centar ima program za apsolutne početnike, dok su kursevi od osnovnog do naprednog  podijeljeni na 9 nivoa i svaki traje po četiri mjeseca (jedan semestar). Nastava u Oxford Centaru obuhvata izučavanje sve četri jezičke vještine uporedo (pisanje, čitanje, slušanje i govor - konverzaciju).

Prilikom upisa u naš Centar polaznici rade inicijalni test na osnovu kojeg se određuje nivo znanja, a zatim, shodno rezultatima, razvrstavaju u njima odgovarajuće grupe.

Časovi za odrasle se organizuju dva puta sedmično u trajanju od po 90 minuta.

Specijalizovani kursevi za preduzeća

Oxford Centar ima dugogodišnje iskustvo u organizovanju specijalizovanih kurseva koji su kreirani prema prema posebnim potrebama i zahtevima klijenata (dinamika nastave, vreme i mesto održavanja, sadržaj kursa). O kvalitetu ovih kurseva i zadovoljstvu naših klijenata najbolje govori reference lista, koju možete naći na našem sajtu.

LCCI kursevi

Pored navedenih kurseva, Oxford Centar organizuje pripremne kurseve i polaganje za Pearson EDI, prestižne diplome koje se izdaju iz Velike Britanije. Ovi kursevi su namijenjeni polaznicima koji su dostigli najviši nivo znanja.

Kursevi pokrivaju skoro sve oblasti privrednog života, mi izdvajamo:

  • Engleski za turizam (English for Tourism – EFT)
  • Poslovni engleski (English for Business – EFB)
  • Engleski za potrebe trgovinskog poslovanja (English for Commerce – EFC)

Diploma je priznata u svim zemljama svijeta i služi kao međunarodna potvrda o visokom znanju engleskog jezika iz navedenih oblasti. Ova diploma omogućava niz prednosti prilikom zapošljavanja, kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama svijeta.

Oxford Centar je, kao zastupnik Londonske Privredne komore za Crnu Goru, akreditovao ove programe kod Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Kursevi italijanskog jezika

Oxford Centar organizuje i kurseve italijanskog jezika za osnovce, srednjoškolce, studente i odrasle. Kursevi se organizuju po savremenim metodama uz korišćenje stručne literature koja je aktuelna u svijetu. Nastava u Oxford Centaru obuhvata izučavanje sve četri jezičke vještine uporedo (pisanje, čitanje, slušanje i govor - konverzaciju).  Inicijalno testiranje znanja je besplatno.

Nastavni kadar

Svi profesori su diplomirani filolozi sa diplomama i međunarodno priznatih ispita svjetskih Univerziteta. Među njima je veliki broj magistara i doktora nauka. Svi oni su uključeni u posebne programe obuke iz oblasti metodologije nastave jezika u organizaciji “Oxford Centra” i drugih institucija koje organizuju seminare kod nas i u svijetu.

Za ove potrebe “Oxford Centar” je angažovao Akademskog menadžera koji vrši internu kontrolu kvaliteta nastave, kao i obuku predavača.

Takođe, naši profesori su prošli kurs andragoškog obrazovanja, koji se odnosi na poseban pristup rada i vještinu nastave sa odraslima.