O nama

20 činjenica o “Oxford Centru”

 • Oxford Centar“ se nalazi u Podgorici, na Rimskom trgu. Posjedujemo 500m2 poslovnog prostora u kojem je organizovan najveći broj aktivnosti.
 • Poslovne jedinice imamo i u drugim većim gradovima: Baru, Budvi, Bijelom Polju i Nikšiću.
 • Osnovna djelatnost je učenje engleskog, poslovnog engleskog i italijanskog jezika za sve uzraste.
 • Angažovali smo 64 predavača, od čega su osmoro strani državljani.
 • U Centru radi i akademski menadžer – stranac, koji obučava profesore i nadzire kvalitet nastave.
 • Nastava je usklađena sa najsavremenijim evropskim planovima i programima. Naše  diplome su međunarodno priznate.
 • Od 1987. godine, “Oxford Centar“ je uručio oko 60.000 (šezdeset hiljada) diploma.
 • Postigli smo izuzetne rezultate u obuci zaposlenih u raznim državnim i opštinskim institucijama. Naši partneri su: Ministarstvo prosvjete i nauke, Ministarstvo kulture, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, poslanici u  Skupštini, Zavod za zapošljavanje, Državna uprava za pravosuđe, Državna revizorska institucija, Montenegro Airlines, Telekom Crne Gore, Vojvođanska banka, Banka za razvoj, Turistička privreda, Hotel “Premijer” i drugi.
 • “Oxford Centar“ ima izvanrednu saradnju sa svim međunarodnim institucijama u Crnoj Gori: OSCE, Evropska agencija za rekonstrukciju, USAID, CHF, GTZ, Savjet Evrope i druge.
 • Veliki broj međunarodnih priznanja su dokaz i potvrda izuzetnih rezultata postignutih u oblasti edukacije.
 • “Oxford Centar” je prvi punopravni član Asocijacije evropskih škola visokog kvaliteta sa  Balkanskog poluostrva.
 • Naša škola je pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope.
 • “Oxford Centar“ Podgorica se nalazi na spisku stotinu najboljih škola u Evropi. Za takav napredak morali smo da ispunimo 168 rigoroznih zahtjeva za obrazove institucije, koje propisuje Savjet Evrope. Odgovornost i zalaganje za kvalitet su krunisani imenom naše škole na internet stranieaquals.org.
 • “Oxford Centar“ je prva škola sa prostora bivše SFRJ, koja je dobila internacionalni sertifikat ISO 9001 iz oblasti obrazovanja.
 • “Oxford Centar” je prva privatna škola u Crnoj Gori, kojoj je uručena licenca za obrazovne institucije od Ministarstva prosvjete i nauke.
 • Dva puta smo nominovani za prestižnu nagradu “Oktoih”.
 • “Oxford Centar“ je ekskluzivni zastupnik Pearson EDI u oblasti obrazovanja. Organizujemo kurseve za učenje poslovnog engleskog sa mogućnošću polaganja za međunarodno priznate certifikate.
 • Posebnu pažnju posvetili smo kontroli kvaliteta nastave. Kontrola postoji na tri nivoa: interna kontrola, ISO 9001 i kontrola Evropske Asocijacije EAQUALS.
 • Članovi uprave škole dobijaju pozive za stručne tribine, seminare i okrugle stolove koji se organizuju u raznim evropskim gradovima, što je pokazatelj povjerenja u našu prosvjetnu misiju.
 • Vlasnik i direktor “Oxford Centra“ je Đorđije Lopičić,direktor nastave je Marko Lopičić, a akademski menadžer Dale Kiehl.