Online Kursevi

Metodologija

“Oxford Centar“, međunarodni centar za učenje stranih jezika, osnovan 1987. godine, prva je privatna i najuspješnija škola za engleski i italijanski jezik u Crnoj Gori. Koristimo komunikativnu metodu čiji je fokus na aktivnoj komunikaciji i korišćenju jezika u realnim situacijama.

Učenje jezika u našoj školi zasniva se na konverzaciji i usvajanju jezika koji je sličan učenju maternjeg jezika. Radimo u malim grupama, te se Vaš napredak kontinuirano prati.

“Oxford Centar“ je obrazovna ustanova koja primjenjuje i njeguje stroge evropske standarde i zato su nas međunarodne institucije nagradile prijemom u najznačajnije EU asocijacije.

Naša škola je cijenjeni član porodice prestižnih obrazovnih institucija, među kojima se nalaze elitne škole iz EU, ali i ostatka svijeta. Dakle, diplome sa pečatom “Oxford Centra” vrijede isto kao i sertifikati ovjereni u Londonu, Berlinu, Parizu ili u nekoj drugoj metropoli.

Prvi smo balkanski član Evropske škole visokog kvaliteta EAQUALS. Naše ime se nalazi na listi 100 najboljih škola ove vrste na starom kontinentu. Takođe, prvi smo nosilac internacionalnog sertifikata za obrazovne institucije ISO 9001, kao i licence za obrazovne institucije Ministarstva za prosvjetu i nauku.

Online časovi Vam omogućavaju da učite bilo gdje.

Kursevi engleskog jezika za djecu

Kursevi engleskog jezika za tinejdžere i odrasle

Kursevi italijanskog jezika za tinejdžere i odrasle

Kursevi njemačkog jezika za tinejdžere i odrasle

 

Kome su online časovi namijenjeni?

Našu online nastavu uspješno pohađaju djeca, tinejdžeri i odrasli, svi koji žele da uče engleski, italijanski i njemački jezik da unaprijede svoje poznavanje jezika.

Što Vam je potrebno za online časove?

Za online časove potreban Vam je kompjuter ili smart telefon i motivacija za učenje.

Tečajevi engleskog jezika za djecu

Oxford Centar organizuje tečajeve za učenike prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog i sedmog razreda osnovne škole, koji su prilagođeni njihovom uzrastu i nivou znanja. Postepenim upoznavanjem sa osnovnim jezičkim vještinama i obogaćivanjem rječnika, djeca se polako pripremaju za pohađanje nastave po stepenima, koja je namijenjena odraslima. Kurs traje 32 časa, dva puta sedmično po 45 minuta.

Imate pitanje?


Pozovite nas na tel: +382 (020) 234 425, tel: +382 (069) 507 890


Pišite na email adresu oxford@t-com.me

 

Kursevi engleskog jezika za tinejdžere i odrasle

Kursevi za odrasle su usklađeni sa Zajedničkim jezičkim okvirom Savjeta Evrope (od početnog A0 do najvišeg  C2). Ovi kursevi su namijenjeni djeci završnih razreda osnovne škole, srednjoškolcima, studentima i odraslima. Oxford Centar ima program za apsolutne početnike, dok su kursevi od osnovnog do naprednog podijeljeni na 9 nivoa i svaki traje po četiri mjeseca (jedan semestar). Nastava u Oxford Centaru obuhvata izučavanje sve četiri jezičke vještine uporedo (pisanje, čitanje, slušanje i govor -konverzaciju). Časovi za odrasle se organizuju dva puta sedmično u trajanju od po 90 minuta, ukupno 32 časa.

Kako bi se odredio nivo znanja, potrebno je da uradite inicijalni test.

Imate pitanje?

Pozovite nas na tel: +382 (020) 234 425, tel: +382 (069) 507 890


Pišite na email adresu oxford@t-com.me

Kada ispunite prijavni formular, testiraćemo Vaše znanje jezika online, nakon čega će Vam biti zakazan termin za usmeni dio testa.

Kursevi italijanskog jezika za tinejdžere i odrasle

Oxford Centar organizuje kurseve italijanskog jezika učenike završnih razreda osnovne škole, srednjoškolce, studente i odrasle. Kursevi se organizuju po savremenim metodama uz korišćenje stručne literature koja je aktuelna u svijetu. Nastava u Oxford Centru obuhvata izučavanje sve četiri jezičke vještine uporedo (pisanje, čitanje, slušanje i govor - konverzaciju).  Inicijalno testiranje znanja je besplatno.

Kako bi se odredio nivo znanja, potrebno je da uradite inicijalni test.

Imate pitanje? Pozovite nas na tel: +382 (020) 234 425, tel: +382 (069) 507 890

Pišite na email adresu oxford@t-com.me

Kada ispunite prijavni formular, testiraćemo Vaše znanje jezika online, nakon čega će Vam biti zakazan termin za usmeni dio testa.

 

Kursevi njemačkog jezika za tinejdžere i odrasle

Oxford Centar organizuje kurseve njemačkog jezika učenike završnih razreda osnovne škole, srednjoškolce, studente i odrasle. Kursevi se organizuju po savremenim metodama uz korišćenje stručne literature koja je aktuelna u svijetu. Nastava u Oxford Centru obuhvata izučavanje sve četiri jezičke vještine uporedo (pisanje, čitanje, slušanje i govor - konverzaciju).  Inicijalno testiranje znanja je besplatno.

Kako bi se odredio nivo znanja, potrebno je da zakažete testiranje.

Imate pitanje? Pozovite nas na tel: +382 (020) 234 425, tel: +382 (069) 507 890

Pišite na email adresu oxford@t-com.me

next
prev