Posao

Imajući u vidu stalno povećanje interesovanja polaznika za naše usluge, “Oxford Centar“ je spreman da angažuje iskusan nastavni kadar, koji zadovoljava visoke standarde propisane od strane EAQUALS-a, svjetske asocijacije pružalaca usluga učenja jezika.
Svi predavači su diplomirani filolozi, među kojima ima magistara i doktora nauka.