Posao

Imajući u vidu stalno povećanje interesovanja polaznika za naše usluge, “Oxford Centar“ je spreman da angažuje iskusan nastavni kadar, koji zadovoljava visoke standarde propisane od strane EAQUALS-a, svjetske asocijacije pružalaca usluga učenja jezika.
Svi predavači su diplomirani filolozi, među kojima ima magistara i doktora nauka.

OXFORD CENTAR Podgorica

Rimski trg br 64

tel: +382 (020) 234 425
fax: +382 (020) 235 425
mob: +382 (069) 507 890