Cambridge Centar Online

ONLINE KURSEVI ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA

Kursevi engleskog jezika za predškolce i osnovce

Kursevi engleskog, njemačkog i francuskog jezika za srednjoškolce i odrasle

Tečajevi engleskog jezika za predškolce i osnovce

Ovi kursevi su namijenjeni mlađim i starijim predškolcima, kao i osnovcima od 1. do 7. razreda osnovne
škole.

Korišćenje komunikativne metode omogućava djeci da sa lakoćom savladaju gradivo namijenjeno
njihovom uzrastu.

Nastava se organizuje dva puta sedmično po 45 minuta.

Fond časova je 32, po semestru.

Kursevi engleskog jezika za srednjoškolce i odrasle

Ovi kursevi su namijenjeni starijim osnovcima ( 8 i 9. razred ), srednjoškolcima, studentima, kao i
odraslim polaznicima.

U skladu sa Zajedničkim jezičkim okvirom Savjeta Evrope nastava se organizuje na A1, A2, B1, B2, C1 i C2
nivou. Za apsolutne početnike namijenjen je A0 stepen.

Nastava se organizuje dva puta sedmično u blok časovima od 90 minuta. Ukupan fond časova ovog
četvoromjesečnog kursa iznosi 32 blok časa.

Na časovima se koristi komunikativna metoda, koja polaznicima omogućava da sa lakoćom savladavaju
planirano gradivo i usavrše sve četiri jezičke vještine ( ćitanje, pisanje, slušanje i govor).

Kandidati koji se po prvi put prijavljuju za kurseve u našem Centru, a imaju prethodno znanje jezika,
polažu inicijalni test, na osnovu koga im se određuje nivo znanja, grupa i termin nastave. Ovaj test je
besplatan.

Kursevi njemačkog jezika za srednjoškolce i odrasle

Ovi kursevi su namijenjeni starijim osnovcima ( 8 i 9. razred ), srednjoškolcima, studentima, kao i odraslim polaznicima.

U skladu sa Zajedničkim jezičkim okvirom Savjeta Evrope nastava se organizuje na A1, A2, B1, B2, C1 i C2 nivou. Za apsolutne početnike namijenjen je A0 stepen.

Nastava se organizuje dva puta sedmično u blok časovima od 90 minuta. Ukupan fond časova ovog četvoromjesečnog kursa iznosi 32 blok časa.

Na časovima se koristi komunikativna metoda, koja polaznicima omogućava da sa lakoćom savladavaju planirano gradivo i usavrše sve četiri jezičke vještine ( ćitanje, pisanje, slušanje i govor).

Kandidati koji se po prvi put prijavljuju za kurseve u našem Centru, a imaju prethodno znanje jezika, polažu inicijalni test, na osnovu koga im se određuje nivo znanja, grupa i termin nastave. Ovaj test je besplatan.

Kursevi francuskog jezika za srednjoškolce i odrasle

Ovi kursevi su namijenjeni starijim osnovcima ( 8 i 9. razred ), srednjoškolcima, studentima, kao i
odraslim polaznicima.

U skladu sa Zajedničkim jezičkim okvirom Savjeta Evrope nastava se organizuje na A1, A2, B1, B2, C1 i C2
nivou. Za apsolutne početnike namijenjen je A0 stepen.

Nastava se organizuje dva puta sedmično u blok časovima od 90 minuta. Ukupan fond časova ovog
četvoromjesečnog kursa iznosi 32 blok časa.

Na časovima se koristi komunikativna metoda, koja polaznicima omogućava da sa lakoćom savladavaju
planirano gradivo i usavrše sve četiri jezičke vještine ( ćitanje, pisanje, slušanje i govor).

Kandidati koji se po prvi put prijavljuju za kurseve u našem Centru, a imaju prethodno znanje jezika,
polažu inicijalni test, na osnovu koga im se određuje nivo znanja, grupa i termin nastave. Ovaj test je
besplatan.

Pripremni kursevi za Cambridge English ispite FCE (B2) i CAE (C1)

Online pripremni kursevi za Cambridge English ispite su namijenjeni našim polaznicima, koji su savladali
gradivo na svim nivoima kurseva opšteg engleskog jezika i žele da steknu prestižne certificate Cambridge
Univerziteta iz Velike Britanije.

Cambridge English certifikati su priznati u svim zemljama svijeta i predstavljaju potvrdu o visokom nivou
znanja engleskog jezika za sve one koji žele da nastave školovanje, ili žele da se zaposle u inostranstvu.

Ove certifikati su prihvaćeni i u velikom broju firmi, institucija i visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori.
Nakon završenog pripremnog kursa, naši polaznici polažu ispit u našem kompjuterskom centru.

IH Cambridge Centar

A. Vaka Đurovića bb, sjeverna tribina Gradskog stadiona, ulaz 1, I sprat, 81000 Podgorica

tel: +382 20 66 55 22
tel: +382 69 74 74 74
email: ihpodgorica@t-com.me